People

Faculty

 

Graduate Students

 • Yu Gan (ECE, PhD)
 • Yanqi Zhang (ECE, PhD)
 • Mingyu Liang (ECE, PhD)
 • Nikita Lazarev (ECE, PhD, co-advised with Prof. Zhiru Zhang)
 • Zhuangzhuang Zhou (ECE, PhD)
 • Yueying (Lisa) Li (ECE, PhD, co-advised with Prof. Ed Suh)
 • Varun Gohil (ECE, PhD)

 

Undergraduate Students

 • Aditya Shah (CS, BS)

 

Ph.D. Alumni

 

MEng/MS/Undergrad Alumni

 • Meghna Pancholi (CS, BS, June 2020, now Ph.D. at Columbia)
 • Randy Zhou (ECE, BS, June 2021)
 • Sujith Ramesh (ECE, MEng, June 2021)
 • Joy Qi (ECE, MEng, June 2021)
 • Clara Steinhoff (CS, MS, August 2021)
 • Zhongkai Liu (ECE, MEng, June 2020)
 • Zhaopeng Xu (ECE, MEng, June 2020)
 • Sirui Wang (ECE, MEng, June 2020)
 • Zixiao Wang (ECE, MEng, June 2020)
 • Boteng Yao (ECE, MEng, June 2020)
 • Shannon Joyner (CS, MS, co-advised with Prof. Hakim Weatherspoon)
 • Zhongling Liu (ECE, MEng, June 2019)
 • Anant Desai (ECE, MEng, June 2019)
 • Rick Lin (ECE, MEng, June 2019)
 • Yang Liu (CS, MEng, June 2019)
 • Nicky Lim (CS, MEng, June 2019)
 • Juexiao Wang (ECE, MEng, Dec. 2019)
 • Divya Agrawal (CS, BS, June 2019)
 • Han Li (CS, MEng, Dec. 2018)
 • Jake Padilla (CS, MEng, Dec. 2018)
 • Lavanya Kannan (CS, MEng, Dec. 2018)
 • Arshi Bhatnagar (CS, MEng, Dec. 2018)
 • Adit Gupta (CS, BS, June 2019)
 • Sanjana Kaundinya (CS, BS, June 2019)
 • Ariana Bruno (ECE, MEng, June 2018)
 • Justin Hu (CS, MEng, June 2018)
 • Brian Ritchken (ECE, MEng, June 2018)
 • Brendon Jackson (ECE, MEng, June 2018)
 • Yuan He (ECE, MEng, June 2018)
 • Siyuan Hu (ECE, MEng, June 2018)
 • Chris Colen (CS, MEng, June 2018)
 • Brett Clancy (CS, MEng, June 2018)
 • Ankitha Shetty (CS, MEng, June 2018)
 • Nayantara Katarki (CS, MEng, June 2018)
 • Feng Qi (ECE, MEng, Dec. 2017)
 • Dailun Cheng (CS, MEng, Dec. 2017)
 • Priyal Rathi (CS, MEng, Dec. 2017)
 • Shahryar Tariq (CS, MEng, Dec. 2017)
 • Blake Schmidt (ECE, MEng, Jun. 2017)
 • Mahantesh Salimath (ECE, MEng, Jun. 2017)
 • Premdeep Sharma (ECE, MEng, Jun. 2017)
 • Anirudh Ramachandra (CS, MEng, Jun. 2017)
 • Siyuan Wang (CS, MEng, Jun. 2017)
 • Leon Zaruvinsky (CS, MEng, Jun. 2017)
 • Mateo Espinosa (CS, MEng, Jun. 2017)
 • Kavan Bhavin (CS, MEng, Jun. 2017)
 • Nellie Wu (ECE, BS, Jun. 2017) – now PhD at MIT
 • Franky Romero (EE, MS, Jun. 2017) – now PhD at Stanford
 • Fukang Wen (CS, MEng, Dec. 2016) – now at Microsoft
 • Catherine Leung (CS, MEng, Dec. 2016) – now at Amazon
 • Bryan Li (CS, MEng, Dec. 2016)
 • Tania Tocalini (CS, MEng, Dec. 2016) – now at Cisco